Main Menu
Special Report

Going Gluten-Free

Going Gluten-Free เมื่อเข้าสู่ปี 2558 ดูเหมือนว่าเทรนด์อาหาร ที่ปราศจากกลูเตนจะกำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเข้ามาติด 10 อันดับแรกเป็นปีที่ 2 ซึ่งการ จัดอันดับเทรนด์นี้จัดทำโดย Food, Nutrition and Health และนั่นแสดงให้เห็นว่าแนวคิด Free-from โดยเฉพาะ Gluten-free นั้นได้ เข้ามาเป็นกระแสหลักซึ่งกำลังได้รับความ สนใจอยู่ในขณะนี้ ในด้านหนึ่งนั้น เพราะมีผู้บริโภคกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งมีอาการของโรคแพ้กลูเตน (Celiac Disease) คือระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านกลูเตน ที่กินเข้าไป ซึ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา อันเป็นสาเหตุให้ลำไส้เล็กได้รับความเสียหาย ได้ นัน่ ทำใหพ้ วกเขาตอ้ งหนั มาใสใ่ จกับอาหาร ที่ปราศจากกลูเตนแทน ส่วนในอีกด้านหนึ่ง ก็มีผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังมีจำนวนมาก ขึ้นเรื่อยๆ เลือกที่จะกินอาหารที่ปราศจาก กลูเตน ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นตัวเลือกที่ดี ต่อสุขภาพ โดยตระหนักว่าอาหารที่ปราศจาก กลูเตนนั้นมีประโยชน์ต่อทั้งระบบทางเดิน อาหารและการควบคุมนำหนัก ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมักมองว่าผลิตภัณฑ์ ที่ปราศจากกลูเตนไม่ค่อยน่ากินเท่าไรนัก ด้วยเนื้อสัมผัสที่ไม่ถูกปาก แห้ง ไร้รสชาติ และ เป็นผง รวมทั้งยังเห็นว่ามีคุณค่าทางอาหาร ตำด้วย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้ผลิตจึงต้อง สรรหาส่วนผสมฟังก์ชันนอลที่ให้คุณสมบัติ เชิงหน้าที่ได้ดีที่สุด ซึ่งพบว่าส่วนผสมอาหาร จากข้าวนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากคุณสมบัติของมันที่ช่วยปรับปรุงความรู้สึก ในปาก ปรับปรุงเนื้อสัมผัส รวมถึงเพิ่มคุณค่า ทางอาหารให้กับผลิตภัณฑ์สุดท้ายด้วย More on AFB Vol. 13 Issue...

อ่านต่อ

ในแต่ละปี อุตสาหกรรมอาหารของไทยนำ เข้าและส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมาก สินค้า ที่นำเข้ามามีทั้งที่เป็นอาหารสำหรับบริโภค โดยตรงและใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงาน แปรรูป ซึ่งผู้ผลิตอาหารต้องตระหนักและให้ ความสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความ ปลอดภัย วัตถุดิบก็มีส่วนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ คุณภาพผลิตภัณฑ์ หากวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ แล้ว อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่มีคุณภาพ ตามไปด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบและ ควบคุมคุณภาพ โดยกำหนดให้มีการจัดการ ต่างๆ ตามตัวอย่างด้านล่าง สถานที่เก็บวัตถุดิบควรจะถูกออกแบบให้ สามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่าง วัตถุดิบด้วยกัน หรือวัตถุดิบกับวัสดุอื่นๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ เช่น ถุง ถังบรรจุ ชั้นวาง และพาเลท ต้องไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิด อันตรายได้ สิ่งที่สำคัญอีกประการคือการ ลำดับการใช้งาน วัตถุดิบที่มาก่อนควรนำมา ใช้ก่อน (First In First Out: FIFO) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบต้องพิจารณาถึง อันตรายทั้ง 3 สาเหตุด้วยกัน โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของ ผู้บริโภคได้ ดังนั้น การทราบผลทดสอบที่รวดเร็ว จะช่วยให้สามารถจัดการแก้ไขและป้องกัน การปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง เพิ่มขีดความสามารถของการผลิตได้ด้วย โดยสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลา ที่กำหนด ทั้งยังช่วยปกป้องแบรนด์สินค้าได้ ด้วยเช่นกัน    

อ่านต่อ

ศูนย์กลางแห่งใหม่ในการกระจายสินค้า ไปทั่วโลกในกรุงโคเปนเฮเกนเป็นอาคารที่ สร้างสำหรับคลังสินค้าแห่งใหม่ที่ครอบคลุม ทั่วโลกของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) โดยมี SSI Schaefer เป็นผู้รับเหมา ที่รับหน้าที่ดูแลการออกแบบการลำเลียงสินค้า แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องและการทำงาน ร่วมกันของระบบต่างๆ อย่างฉลาด ซึ่งพร้อม ทำงานและมีประสิทธิภาพสูงในการจัดส่ง สินค้าไปยังพื้นที่ขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว ศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติแบบครบวงจรนี้มี พื้นที่หยิบสินค้าแตกต่างกัน โดยแต่ละพื้นที่ใน อาคารจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันและสามารถ วางพาเลทได้ 36,000 พาเลท สำหรับการเก็บ แบบที่วางพาเลทลึกสองชั้น (Double-deep Storage) สำหรับการขนส่งพาเลทภายในคลัง สินค้านั้น SSI Schaefer ได้ติดตั้งระบบราง ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้อมรอบความยาว ประมาณ 450 เมตร ด้วยตัวเลื่อนทั้งหมด 44 ตัว ทำให้ระบบรางนี้ช่วยให้การขนส่งพาเลท ภายในคลังสินค้าที่สลับซับซ้อนเป็นไปได้ อย่างรวดเร็ว More on AFB Vol. 13 Issue 72

อ่านต่อ

อินเตอร์โรลกับบริษัทสัญชาติอิตาลีอย่าง G. Mondini SpA ผู้นำตลาดระดับโลกทาง ด้านเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ได้ทำงานร่วมกันมา อย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน ซึ่งนับว่าประสบ ความสำเร็จเป็นอย่างดี “จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เราได้ติดตั้งดรัมมอเตอร์ (Drum Motor) ของอินเตอร์โรลในเครื่องจักร และระบบของเราไปแล้วกว่า 20,000 ตัว ซึ่งบริษัทของเราค่อนข้างคาดหวังและ ต้องการประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดจาก ซัพพลายเออร์ และอินเตอร์โรลก็สามารถ ทำตามหลักเกณฑ์ของเราได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งใน ด้านของคุณภาพ ความพร้อม และการบริการ” Paolo Mondini ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ บริษัทฯ กล่าว G. Mondini ยังคงเดินหน้าขยับขยายบริษัทฯ ต่อไป ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดระดับนานาชาติ ทางด้านการผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์อาหาร บริษัทฯ ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านการวิจัย และพัฒนา จึงมักทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ More on AFB Vol. 13 Issue 72

อ่านต่อ