Main Menu

AFB Exclusive: Juice in Health Trend Technavio ผู้วิจัยตลาดสัญชาติอังกฤษได้ คาดการณ์ไว้ว่า ตลาดน้ำผลไม้โลกจะมีอัตรา การเติบโตเฉลี่ยถึง 3.96% ต่อปีในช่วงระหว่าง ปี 2558-2562 นี้ โดยผลิตภัณฑ์ที่ชูความมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่างกำลังได้รับความนิยม และมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่ง ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบรรดาผู้บริโภคที่ห่วงใยในสุขภาพ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม ของทั้งน้ำผลไม้และน้ำจากผัก หรือน้ำผลไม้จาก Superfruit

อ่านต่อ

Serac – Bottle Manufacturing Technology เครื่องขึ้นรูปขวดด้วยความร้อนแบบ Roll N Blow ของ Serac ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Dairy Manufacturing / Process Innovation Award ที่การประชุมผลิตภัณฑ์นมโลก ครั้งที่ 9

อ่านต่อ

Bevtec 2015: Asia-Pacific’s Definitive Beverage Event Bevtec Asia 2015 has firmly established itself as the regional drink manufacturing event for Southeast Asia after its first edition in May attracted the regional beverage producers, the global technology providers, a high-level conference and a professional exhibition representing the full spectrum of beverage. Click Here to Download...

อ่านต่อ

บริษัท Atlas Copco ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยด้านการผลิตอาหาร สำหรับโรงงานผลิต ณ กรุงแอนด์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม

อ่านต่อ

FLEXCO เปิดตัวเครื่องปาดทำความสะอาดสายพานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร FGP เครื่องทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ผ่านมาตรฐานสูงสุดของ USDA กรุงเทพฯ – Flexco มีความยินดี อย่างยิ่งกับการเปิดตัวเครื่องปาดทำความสะอาดสายพานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร FGP สำหรับระบบสายพานลำเลียงเบาของบริษัท ชุดทำความสะอาดสายพานนี้มีวิธีการติดตั้งและดูแลรักษาที่ง่ายดาย โดยสามารถถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาดได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที

อ่านต่อ

กระบวนการจัดการคลังสินค้านั้นถือเป็น กุญแจสำคัญสำหรับทุกๆ โรงงานผลิต และ เช่นเดียวกับกระบวนการอื่นๆ ที่ธุรกิจจะ ต้องพยายามหาวิธีการปรับปรุงให้เหมาะสม กับการดำเนินงานในโลจิสติกส์ เพื่อช่วยลด ต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มผลกำไร โดย ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) นั้น ก็เป็นโซลูชันหนึ่งสำหรับ การลำเลียงวัสดุที่ได้รับความนิยมมากว่า  ทศวรรษแล้ว แต่ในเอเชียกลับยังมีการนำมา ใช้งานอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบกับฝั่งยุโรปและ สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์อาหาร แช่เยือกแข็งเพิ่มมากขึ้น ผนวกกับภาวะตลาด ที่มีการแข่งขันสูงส่งผลให้ได้ผลกำไรไม่มาก เท่าที่ควร จึงเป็นสาเหตุให้ต้องหาแนวทาง ในการปรับปรุงซัพพลายเชนอุณหภูมิแช่แข็ง ด้วยวิธีการย่นเวลา เพิ่มความถูกต้องของ ออเดอร์ และรักษาคุณภาพของสินค้าเอาไว้ ให้ได้ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ค้าปลีก ทั้งหมดนี้ทำให้ ทั้งผู้ผลิตอาหาร ผู้ขนส่งกระจายสินค้า และ ผู้ค้าปลีก ต่างหันมาใช้คลังสินค้าอัตโนมัติแบบ Deep-Freeze แทนที่การใช้แรงงานคนที่ต้อง ทำงานในสภาพอุณหภูมิติดลบอย่างแต่ก่อน

อ่านต่อ

  FBM Vol 13 No 74 Food Beverage Marketing Vol. 13 Issue No. 74 highlights the following cover stories: “Pack Sizes More Beverage Choices”, “Malee Puts Health In Juice”, and “Interactive Marketing Get Closer to Customers”. Read FBM’s digital eMagazine below for more latest updates and feel free to...

อ่านต่อ

AFB Vol 13 No 74 Editor’s Note Innovation Leads the Way While exploring at Thaifex, I saw numerous products which I had never seen before, and I witnessed how creativity combined with modern technology leads to innovative products. I am glad to see many traditional products have been developed into shelf-stable products, including steamed...

อ่านต่อ