Main Menu

News ผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้สดที่เน้นความปลอดภัย กำลังเบ่งบานในเวียดนาม ผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้สดที่เน้นความปลอดภัย กำลังเบ่งบานในเวียดนาม โดยปัจจุบัน ชาวเวียดนามต่างตื่นตัวในการบริโภคผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้ที่มีความปลอดภัยกันมากขึ้น จากรายงานการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้ ของ  Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development  แค่ชาวเวียดนามที่อาศัยในเมืองฮานอย ก็บริโภคผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้สดมากถึงปีละ 9.5 แสนตัน แต่ผัก-ผลไม้ที่มีความปลอดภัยนั้นกลับมีเพียงแค่ 6 แสนตันต่อปี หรือเพียงแค่ 60% ของความต้องการเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เล่นในท้องที่หันมาจับตลาดส่วนนี้กันอย่างคึกคัก เช่น VinEco ที่ใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกในระบบปิดด้วยเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอล โดยใช้งบลงทุนราว 44.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือแม้แต่บริษัทค้าปลีกด้านอิเล็กทรอนิกส์ Mobile World ก็ให้ความสนใจในตลาดส่วนนี้ แต่นาย Nguyen Nhu Tiep ฝ่ายบริหารของกรมรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมง...

อ่านต่อ

News EU กำลังเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ เรื่องการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร สหภาพยุโรปหรือ EU กำลังการเจรจาต่อรองเรื่องการละเว้นภาษีและผ่อนปรนมาตรการการนำเข้าสินค้า กับสหรัฐฯ ที่กรุงบรัสเซลส์ โดยทางองค์กรกลางเกษตรกรแห่งสหภาพยุโรป (COPA-COGECA) ให้ความเห็นว่า EU มีปัญหากับการส่งออกสินค้าหลายประเภทไปยังสหรัฐฯ โดยเฉพาะกับผัก-ผลไม้สดจำนวนมาก ที่ไม่สามารถผ่านระบบการตรวจปล่อยล่วงหน้าที่กินเวลานานไปได้ คุณภาพของสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์นมเองก็ได้รับผลกระทบจากระบบนี้ด้วยเช่นกัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อ ที่ยังต้องลงลึกกันในด้านมาตรฐานและการรองรับภายในประเทศอีกหลายหัวข้อ Pekka Pesonen เลขาธิการขององค์กรกลางฯ กล่าวว่า ทางองค์กรต้องการให้การเจรจาในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความสมดุลทางการค้ากับรายการสินค้านำมาพูดถึงราว 97% ในช่วงเดือนตุลาคมของปีนี้   Source: http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/US-EU-free-trade-negotiations-enter-crucial-stage

อ่านต่อ

News กาแฟจากเกษตรกรในท้องถิ่นของเคนย่า ชนะรางวัลสินค้าดีเด่นระดับโลก กาแฟ Kenya Karatu ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากเคนยา ภายใต้แบรนด์ Klatch Coffee ได้รับการตัดสินให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชนะรางวัล Good Food Awards ประจำปี 2559 จากผลิตภัณฑ์อาหารทั่วโลกกว่า 1,837 รายการ หลังผ่านการทดสอบด้านรสชาติจากผู้ตัดสินจำนวน 200 กว่าคน โดยรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งกาแฟ Kenya Karatu เป็นสินค้าที่มาจากการร่วมมือกันของเกษตรกรและฝ่ายปกครองในท้องที่ Gatundu ในการพัฒนาการเพาะปลูก กระบวนการผลิตและรักษาคุณภาพของกาแฟ จนสามารถเพิ่มผลผลิตในท้องที่ให้มีจำนวนสูงถึง 1 ล้านกก.ได้ในปัจจุบัน อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้ซื้อทั่วโลก ทั้งจากยุโรป ญี่ปุ่น รวมถึง Klatch Coffee ในการเข้ามารับซื้อเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ ซึ่งความสำเร็จนี้อาจโน้มน้าวให้ภาครัฐของเคนยามีการรับประกันราคาขั้นต่ำให้กับผลผลิตกาแฟและออกมาตรการส่งเสริมอื่นๆ เพื่อการพัฒนาธุรกิจกาแฟภายในประเทศต่อไป   Source: http://allafrica.com/stories/201602250428.html

อ่านต่อ

& Handling Fresh Produce in Controlled Atmospheric Storage Controlled atmospheres (CA) and modified atmospheres (MA) are techniques that try to minimize postharvest problems by adjusting the atmospheric composition of storage air (78.08% Nitrogen (N2), 20.95% O2and 0.03% CO2). This mainly involves removing O2, which is required in respiration, and/or adding...

อ่านต่อ

Betagro Group Betagro Offers Quality Meat Products     Food safety and quality are pillars of Betagro. To achieve these, good management systems are required from livestock, production, and through processing. คุณภาพและความปลอดภัยในอาหารเป็นหัวใจหลักของเบทาโกร การบรรลุเป้าหมายนี้จะต้องมีการจัดการที่ดีทั้งระบบ ตั้งแต่การปศุสัตว์ การผลิตและการแปรรูป

อ่านต่อ

Ingredion Inc. ผู้ผลิตส่วนผสมอาหารสัญชาติอเมริกัน กำลังเจรจาขอซื้อกรรมสิทธิ์ของ Shandong Huanong Specialty Corn Development บริษัทท้องถิ่นในมณฑล Shandong ของจีน กับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ประจำท้องที่ หากการเจรจาลุล่วงจะทำให้ Ingredion สามารถขยายไลน์ผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ Ingredion และความสามารถในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าในตลาดแถบเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในเมืองจีน ที่มีความต้องการส่วนผสมอาหารประเภทแป้งสูงมาก โดยการเข้ามาซื้อกรรมสิทธิ์นี้ ได้การสนับสนุนจากฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมองเห็นอานิสงค์จากการเข้ามาลงทุนของ Ingredion ที่จะทำให้เกิดการจ้างงานและการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นมากขึ้น อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำ เป็นต้น

อ่านต่อ