Main Menu

หากได้ไปเที่ยวหรือเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วพบกับสินค้าหรือร้านค้าจากเมืองไทยในประเทศเหล่านั้นในฐานะคนไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่คงจะรู้สึกเหมือนๆกันนั่นคือความภาคภูมิใจสินค้าเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันหรือทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเท่านั้นแต่มันยังบ่งบอกความสามารถของชาตินั้นๆ ในหลายๆ ทิศทางรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา กำลังการผลิต การออกแบบสร้างสรรค์ การตลาดเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และการพัฒนาการกระจายสินค้า ของบริษัทเอกชนในประเทศเหล่านั้น ช่วงสิ้นปี 2558 ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของประเทศไทยในฐานะชาติสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)โดยได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาติสมาชิกในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องสินค้า การเงิน การลงทุน และแรงงาน ตามแบบแผนเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมภายในภูมิภาค ในปี 2559 เป็นช่วงเวลาแห่งการบูรณาการเศรษฐกิจให้กับ AEC ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย เช่นเดียวกับของภูมิภาค ไปข้างหน้า ความเข้มแข็งของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและการบูรณาการของไทยเข้าสู่อาเซียนได้นำโอกาสมากมายมาสู่บริษัท ซึ่งการลงทุนของบริษัทต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้านก็ถือเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อการกระจายธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น ไปให้กับประเทศที่เข้าลงทุน ธุรกิจจากไทยซึ่งใช้คุณธรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมคุณภาพ จะช่วยรักษาการเติบโตของบริษัทได้อย่างยั่งยืน ซัพพลายเชนเพื่อส่งต่อสินค้าไปยังผู้บริโภคนั้นจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของกลุ่มธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการผลิตสินค้าโดยกรรมสิทธิ์ของไทย การผลิตสินค้าให้กับแบรนด์คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ และการกระจายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการ ร้านโชห่วย รวมไปถึงการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าของไทยและคู่ค้า ธุรกิจเหล่านี้ดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ...

อ่านต่อ

พบกับผู้ประกอบการและนักวิชาการเพื่อแชร์ถึงความเคลื่อนไหว และเทรนด์ผู้บริโภคเพื่อเข้าถึงสำหรับการวางแผนทางการตลาดในปี 2561 พร้อมทั้งเยี่ยมชมงาน Food ingredients Asia (Fi)  งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนผสมอาหาร Food ingredients Asia หรือ Fi Asia เป็นงานชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหาร สมัครวันนี้ที่ https://goo.gl/forms/g150XZTubmT8gZm72

อ่านต่อ

ลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มคอลลาเจน เพปไทด์ ชนิดกลิ่นองุ่นแดง ทับทิมและส้มแมนดารินผสมสารทดแทนความหวานจากธรรมชาติ รีบาวดิโอไซด์ เอ Characterization of Red Grape, Pomegranate and Mandarin Orange-flavored Collagen Peptide Beverages with Added Natural Sweetener Rebaudioside A ในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดผู้บริโภคสตรีที่ใส่ใจความสำคัญในการดูแลรักษาผิวพรรณและความงาม โดยทั่วไปเมื่ออายุมากขึ้นความเต่งตึงเปล่งปลั่งของผิวพรรณจะค่อยๆเสื่อมสภาพลงทั้งนี้เนื่องจากผิวสูญเสียคอลลาเจน  วิธีที่จะนำคอลลาเจนกลับเข้าสู่ร่างกายสามารถทำได้สองวิธีคือการฉีด และการรับประทานคอลลาเจนส่วนใหญ่พบในปลาทะเลและเป็นโปรตีนหลักของชั้นผิวหนัง  ประโยชน์ของคอลลาเจนนอกจากจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วยังช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังลดริ้วรอยเหี่ยวย่นทำให้ผิวมีความชุ่มชื่นและนุ่มเนียนนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อกระดูกและข้อต่อต่างๆ ในร่างกาย  ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากประโยชน์ของคอลลาเจนและตลาดผู้บริโภคแล้วงานวิจัยนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนเพปไทด์ที่สกัดได้จากปลาทะเลให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่ต้องการคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายได้ในรูปแบบการรับประทานนอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังได้นำสารสกัดที่ได้จากหญ้าหวาน รีบาวดิโอไซด์ เอ (Rebaudioside  A) ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานแต่ไม่ให้พลังงานมาใช้ทดแทนน้ำตาลอีกด้วยหญ้าหวานเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งมีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับใส่ลงในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความหวานโดยสามารถบริโภคได้ทั้งในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ  รวมไปถึงผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก (Brusick,  2008) เนื่องจากปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้ลดการใช้น้ำตาลอันเนื่องจากปัญหาโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อนอื่นที่จะตามมาโดยในงานวิจัยนี้ได้ผลิตน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพและความความงาม 3ชนิดได้แก่น้ำส้มน้ำองุ่นแดงและน้ำทับทิมผสมน้ำผลไม้รวมจากนั้นเติมคอลลาเจนเพปไทด์ที่ได้ปลาทะเล  และ  รีบาวดิโอไซด์ เอ และทดสอบสมบัติทางกายภาพเคมี ประสาทสัมผัส จุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษา   การพัฒนาสูตรน้ำผลไม้เพื่อสขภาพและความงามทำการเตรียมน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพและความความงาม 3 ชนิดได้แก่น้ำส้ม น้ำองุ่นแดงและน้ำทับทิมผสมผลไม้รวมในการออกแบบสูตรเครื่องดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพและความความงามโดยใช้คอลลาเจนเพปไทด์ (Proksch  และคณะ, 2014) และรีบาวดิโอไซด์ เอ สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลทรายที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ในน้ำผลไม้เข้มข้น 3 ชนิด ได้แก่สูตรน้ำส้มแมนดารินเข้มข้นร้อยละ 10.41 น้ำทับทิมเข้มข้นร้อยละ 5.28 และในน้ำองุ่นแดงเข้มข้นร้อยละ 13.10 โดย เตรียมน้ำผลไม้ทั้ง 3 ชนิดปริมาตร 330 มิลลิลิตร (หนึ่งหน่วยบริโภค) เติมกรดแอสคอร์บิค มาลิกและซิตริก ลงไปตามสูตรจากนั้นเติมสี และกลิ่นธรรมชาติ การวิเคราะห์ผลน้ำเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมคอลลาเจนเพปไทด์ และรีบาวดิโอไซด์ เอ ที่ได้มาศึกษาสมบัติในด้านต่างๆดังนี้ โดยทำการทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา (ลักษณะปรากฏ รสชาติ และ เนื้อสัมผัส/ความรู้สึกในปาก)ในผู้ทดสอบจำนวน 30 คน สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ การวัดค่าสีโดยใช้ Hunter lab colorimeter รุ่น Color Flex บริษัท คัลเลอร์ โกลโบล จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา, วัดค่าpH โดยใช้เครื่อง pH-meter รุ่น PH211 บริษัท HANNA Instrument ประเทศอิตาลีและวัดของแข็งที่ละลายได้ (oBrix) โดยใช้ refractometer ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ พลังงานที่ได้ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคโดยส่งวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลางปริมาณโปรตีนทั้งหมดโดยวิธี Lowry (Lowry, 1951)  ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (Dubois  และคณะ, 1956) และค่าความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH (Sharma และ ...

อ่านต่อ

กระบวนการผลิตอาหาร กระบวนการผลิตนับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีการทางกายภาพและเคมี เช่น การสับ การคั้น การผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน และการปรุงสุก เป็นต้น ซึ่งการแปรรูปอาหารนี้มีประโยชน์ในการทำลายสารที่เป็นพิษและเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร ช่วยถนอมอาหารให้มีอายุการเก็บยาวนานขึ้น เพิ่มความสะดวกในการขนส่งและจัดจำหน่าย เพิ่มความเข้มข้นของอาหาร หรือแม้แต่การช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาทางโภชนาการอย่างการแปรรูปในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การแปรรูปอาหารอาจส่งผลให้คุณค่าทางอาหารที่มีในวัตถุดิบลดลง รวมทั้งกลิ่นรสที่ด้อยลงไปด้วย กระบวนการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมนั้น มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ สุขลักษณะ เนื่องจากมีมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยมากมายที่นำมาใช้ในปัจจุบัน เพื่อควบคุมอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การใช้พลังงาน เนื่องจากเป็นต้นทุนหลักอย่างหนึ่งในการผลิต และราคาของพลังงานก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน เช่น ฉนวนกันความร้อน หรือการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นความสิ้นเปลืองได้หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี แรงงาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ร่วมกับการใช้แรงงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา เวลาในการหยุดทำงาน เนื่องจากอาจทำให้ผลิตผลไม่เป็นไปตามเป้า เช่น การหยุดเพื่อทำความสะอาดไลน์หรือเครื่องจักร หรือการชำรุดของเครื่องจักร เป็นต้น แม้ว่ากระบวนการแปรรูปอาหารจะมีมาอย่างยาวนาน แต่ก็มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆ ตามพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ผู้บริโภคสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว...

อ่านต่อ

We Do More: Krones At Drinktec 2017 At this year’s drinktec, the world’s biggest sectoral meet-up for the beverage and liquid food industries, Krones will, as in all the previous years, be showcasing its corporate capabilities in Hall B6. The principal focus this time is on innovations primarily designed...

อ่านต่อ