Main Menu

กระบวนการผลิตอาหาร กระบวนการผลิตนับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีการทางกายภาพและเคมี เช่น การสับ การคั้น การผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน และการปรุงสุก เป็นต้น ซึ่งการแปรรูปอาหารนี้มีประโยชน์ในการทำลายสารที่เป็นพิษและเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร ช่วยถนอมอาหารให้มีอายุการเก็บยาวนานขึ้น เพิ่มความสะดวกในการขนส่งและจัดจำหน่าย เพิ่มความเข้มข้นของอาหาร หรือแม้แต่การช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาทางโภชนาการอย่างการแปรรูปในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การแปรรูปอาหารอาจส่งผลให้คุณค่าทางอาหารที่มีในวัตถุดิบลดลง รวมทั้งกลิ่นรสที่ด้อยลงไปด้วย กระบวนการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมนั้น มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ สุขลักษณะ เนื่องจากมีมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยมากมายที่นำมาใช้ในปัจจุบัน เพื่อควบคุมอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การใช้พลังงาน เนื่องจากเป็นต้นทุนหลักอย่างหนึ่งในการผลิต และราคาของพลังงานก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน เช่น ฉนวนกันความร้อน หรือการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นความสิ้นเปลืองได้หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี แรงงาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ร่วมกับการใช้แรงงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา เวลาในการหยุดทำงาน เนื่องจากอาจทำให้ผลิตผลไม่เป็นไปตามเป้า เช่น การหยุดเพื่อทำความสะอาดไลน์หรือเครื่องจักร หรือการชำรุดของเครื่องจักร เป็นต้น แม้ว่ากระบวนการแปรรูปอาหารจะมีมาอย่างยาวนาน แต่ก็มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆ ตามพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ผู้บริโภคสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว...

อ่านต่อ

We Do More: Krones At Drinktec 2017 At this year’s drinktec, the world’s biggest sectoral meet-up for the beverage and liquid food industries, Krones will, as in all the previous years, be showcasing its corporate capabilities in Hall B6. The principal focus this time is on innovations primarily designed...

อ่านต่อ

Sustainable Foods Summit Comes to Asia London – Ecovia Intelligence (formerly Organic Monitor) is taking the Sustainable Foods Summit to Asia. The premier Asia-Pacific edition of the Sustainable Foods Summit (www.sustainablefoodssummit.com/asia) will hone in on organic market potential, food fraud & authenticity, sustainable ingredients, and marketing best-practices. Taking place in...

อ่านต่อ

Innovative material handling solutions for the rapidly evolving Thai manufacturers and distributors. Panthong, Chonburi, August 22nd, 2017. At the Intelligent Warehouse Fair in Impact Muang Thong Thani, 22-25 August 2017, Interroll will present innovative solutions to boost the continent’s material handling capacity and throughput. Interroll, the leading global provider...

อ่านต่อ

Crown Opens New Facility In South Korean Growth Hub To continue to meet growing demand for its lift trucks and fleet management technology, Crown Equipment to upgrade its South Korean operations with a move to a larger facility in one of the country’s fastest growing logistics hubs. Located in...

อ่านต่อ