Main Menu

AFB Foodlab Camp 2017-2018

เร็วๆนี้กิจกรรมพิเศษ 4 ครั้งในรอบปี 2017-2018 และกำลังจะเริ่มขึ้นครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

1 . Innovation Natural Sweetener for Low Sugar Beverages, Application used Monk Fruit Extract and/or Stevia Extract (15 November 2017)

2 . Innovation High Protein and High Fiber in Foods and Beverages (15 February 2018)

3 . Innovation Functional Beverages (Joint Health, High Cholesterol and Digestion Health) (15 May 2018)

4 . Innovation Beauty and Slim Drink (15 August 2018)

การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มนั้น นับวันยิ่งทวีคูณกันอย่าง
ดุเดือดใครสามารถออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคก่อนนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อยึดหัวหาด และครองส่วนแบ่งทางการตลาดก่อนใคร เราควรจะรับมือและพัฒนาเช่นไรให้อยู่รอดในการแข่งขันนี้ได้ ทั้งนี้ Asia Food Beverge Thailand (AFB) ได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการค้นหาสูตรอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประกอบการไทย ดังนั้นจึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม AFB FoodLab camp นี้ขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการโดยตรง และจะได้นำไอเดียใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครได้ค้นพบ ไปปรับใช้กับธุรกิจพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจ
ในอนาคตได้ สำหรับกิจรรม AFB FoodLab Camp ที่เปิดโอการให้ผู้สมัครได้มีส่วนร่วมและลงมือทำด้วยกันถึง 4  ครั้ง  4 หัวข้อเรื่องในรอบปี  2017 – 2018 นี้ และรับสมัครเข้าร่วมจำนวน 40  ท่านต่อรอบเท่านั้น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   02 392 2011  
หรือ สมัครได้ที่  คลิก

หรือ สแกนบาร์โค๊ตเพื่อสมัคร

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>